Julkaisut

(Sisältää myös yhtiömiesten aiemmat julkaisut)

Päivitetty 3.12.2021

Hellström M. Leinikki J. 2021. Fiskinventering med eDNA från vattenprover. Dataunderlag för ombyggnad av BV30, Järsövägen och utbyte av bro nr. 23, 24, 25 och 32 – steg 1. Alleco AB Rapport no.27/2021

Oulasvirta, P. & Saarman, M. 2021. Raakkututkimukset Kainuussa 2020 – 2021. Alleco Oy raportti n:o 26/2020. Alleco Oy

Syväranta, J. & Tolonen, V. 2021. Vesipuitedirektiivin mukaisten makrofyyttilinjojen seuranta Etelä-Pohjanmaala 2021. Alleco Oy raportti 25/2021. Alleco Oy 30.11.2021.

Saarman, M. ja Syväranta, J. 2021. Hentonäkinruohon kartoitus Pohjois-Karjalassa 2021. Alleco Oy raportti n:o 24/2021. Alleco Oy 29.11.2021.

Syväranta, J. & Tolonen, V. 2021. Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä 2021. Alleco Oy raportti n:o 23/2021. Alleco Oy 19.11.2021

Laine, A. 2021. Naturinventering under vatten för ombyggnad av BV30, Järsövägen och utbyte av bro nr 23, 24, 25 och 32 – steg 2 Alleco Ab rapport nr 22/2019 Alleco Ab 11.11.2021.

Leinikki, E. & Syväranta, J. 2021. Vuollejokisimpukkaselvitys Keravanjoessa Vantaan ratikka- linjauksen ylityspaikassa Jokiniemenkadun edustalla 2021. Alleco Oy raportti 21/2021. Alleco Oy 8.11.2021

Leinikki, J. 2021. Lausunto jäähdytysveden purkuaukon muutosten vaikutuksista kasvillisuuteen Fennovoiman voimalaitoshankkeessa Pyhäjoella. Alleco Oy raportti n:o 20/2021. Alleco Oy 4.11.2021.

Syväranta, J. 2021. Silakan kutualueiden kartoitus Korsnäsin merituulipuiston hankealueella. Alleco Oy raportti 19/2021. Alleco Oy 31.10.2021.

Syväranta, J. & Saarman, M. 2021. Hentonäkinruohokartoitus Pohjois-Savossa 2021. Alleco Oy raportti n:o 18/2021. Alleco Oy 29.10.2021

Leinikki, J. 2021. Vesikasvillisuuden sukellustutkimus Uudenkaupungin edustalla 2021. Alleco Oy raportti n:o 17/2021. Alleco Oy 29.10.2020.

Leinikki, E. & Leinikki, J. 2021: Hasterbodan kalanviljelylaitoksen edustan vedenalaisen luonnon tarkastelu videoimalla syyskuussa 2021. Alleco Oy raportti n:o 16/2021. Alleco Oy 26.10.2021.

Saarman, M. & Syväranta, J. 2021. Vuollejokisimpukoiden siirto Keravanjoella Tikkurilankoskessa 2021. Alleco Oy raportti n:o 15/2021. Alleco Oy 25.10.2021.

Saarman, M. 2021. Viitasammakoiden esiintyminen ja yleisyys Pohjois-Savossa 2021. Alleco Oy raportti n:o 14/2021. Alleco Oy 03.11.2021.

Oulasvirta, P. 2021. Jokihelmisimpukoiden esiintymisen kartoitus Livojoella 2021. Alleco Oy raportti n:o 13/2021. Alleco Oy

Leinikki, J. 2021. Nukarin kiviainestenotto- ja maankaatopaikkahankkeen kalataloudellinen tarkkailuohjelma. Alleco Oy raportti n:o 12/2021. Alleco Oy 24.9.2020.

Leinikki, J. 2021. Louhintahiekka oy:n Nukarin kiviainestenotto- ja maankaatopaikkahankkeen kalataloudellinen tarkkailuohjelma. Alleco Oy raportti n:o 11/2021. Alleco Oy 20.9.2020.

Leinikki, J. 2021. Männistönojan nousuesteiden kartoitus 2021. Alleco Oy raportti n:o 11/2021. Alleco Oy 9.9.2020.

Leinikki, J. 2021: Vedenalaisen luonnon kartoitus Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen alueella Porissa 2021. Alleco Oy raportti n:o 09/2021. Alleco Oy 15.9.2020.

Leinikki, J. 2021. Naturinventering under vattnet och naturvärdesbedömning för sjöbotten i vattenområden som påverkas av ombyggnad av Kumlinge färjfäste Alleco Ab rapport nr 08/2021 Alleco Ab 22.07.2021.

Saari, P. 2021. Naturinventering under vatten i planerade muddringsområdet för farled nr 2746: Sottunga södra – steg 1 Alleco Ab rapport nr 07/2021 Alleco Ab 29.07.2021.

Saari, P. 2021. Naturinventering under vatten för ombyggnad av BV30, Järsövägen och utbyte av bro nr 23, 24, 25 och 32 – steg 1 Alleco Ab rapport nr 06/2019 Alleco Ab 29.07.2021.

Syväranta, J. & Saarman, P. 2021. Vuollejokisimpukoiden seuranta Vantaanjoella liittyen Raide-Jokeri-hankkeeseen 2021. Alleco Oy raportti n:o 5/2021. Alleco Oy 19.7.2021.

Syväranta, J. 2020. Uudenkaupungin yhteistarkkailuun liittyvä silakan kutupohjien seuranta 2020. Alleco Oy raportti n:o 4/2021.

Leinikki, J., Oulasvirta, P., ja Syväranta, J. 2021. Suunnitelma raakun esiintymien kartoittamiseksi Kemijoki Oy:n suunnitteleman Sierilän vesivoimalan vaikutusalueella. Alleco Oy raportti n:o 3/2021. Alleco Oy 31.3.2021

Leinikki, J.2021. Kaunissaaren sataman aaltoekspositiomallinnus 2021. Alleco Oy raportti n:o 02/2021. Alleco Oy 5.3.2021.

Leinikki, J., Deinhardt, M. 2021. Meriluonnon inventoinnit Hailuodossa ja Oulunsalossa 2020. Alleco Oy raportti n:o 01/2021. Alleco Oy 26.3.2021.

Syväranta, J. & Saarman, P. 2020. Vuollejokisimpukoiden seuranta Vantaanjoella liittyen Raide-Jokeri-hankkeeseen 2020. Alleco Oy raportti 28/2020. Alleco Oy 31.12.2020

Oulasvirta, P., Nykänen, S., Saarman, P. & Veersalu, A. 2020. Jokihelmisimpukoiden esiintymisen kartoitus Lapissa 2020. Alleco Oy raportti n:o 27/2020. Alleco Oy

Syväranta, J., Leinikki, J. & Saarman, P. 2020. Vuollejokisimpukoiden seuranta Tikkurilankoskella 2019-2020. Alleco Oy raportti n:o 26/2020. Alleco Oy 14.12.2020

Oulasvirta, P. & Saarman, P. 2020. Raakkututkimukset Kainuussa 2020 – väliraportti. Alleco Oy raportti n:o 25/2020. Alleco Oy

Leinikki, E. ja Leinikki, J. 2020: Syyskutuisen silakan kutualueiden kartoitus ja seuranta Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen alueella Porissa 2020. Alleco Oy raportti n:o 24/2020. Alleco Oy 9.12.2020.

Leinikki, E. ja Leinikki, J. 2020. Tahkoluodon kaapelireitin rantautumispaikan kartoitus videoimalla lokakuussa 2020. Alleco Oy raportti n:o 23/2020. Alleco Oy 7.12.2020.

Syväranta, J. 2020. Pohjois-Pohjanmaan vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä 2020. Alleco Oy raportti n:o 22/2020. Alleco Oy 12.11.2020

Moilanen, E. ja Oulasvirta, P. 2020. Pirkanmaan raakkujokien kunnostussuunnitelma. Alleco Oy raportti n:o 21/2020. Alleco Oy

Leinikki, J. 2020. Suursimpukkapopulaatioiden tila Kokemäenjoessa Harjavallan padon alapuolisella osuudella kesällä 2020. Alleco Oy raportti n:o 20/2020. Alleco Oy 5.11.2020.

Oulasvirta, P. 2020. Jokihelmisimpukoiden esiintymisen kartoitus Kulasjoen alaosalla 2020. Alleco Oy raportti n:o 19/2020. Alleco Oy

Leinikki, J., Saarman, P. 2020. Vesikasvillisuus- ja meriuposkuoriaiskartoitus Båtvikin alueella 2020. Alleco Oy raportti n:o 18/2020. Alleco Oy 30.9.2020.

Syväranta, J., & Saarman, P. 2020. Vuollejokisimpukoiden siirto Eteläjoen Lasetinkoskella 2020. Alleco Oy raportti n:o 17/2020. Alleco Oy 21.9.2020.

Leinikki, J. 2020. Taustatietojen kartoitus meriajokkaan istutuskoealueilla Tammisaaren saaristossa 2020. Alleco Oy raportti n:o 1X/2020. Alleco Oy 10.9.2020.

Leinikki, J., Saarman, P. 2020. Sundsbergin meriuposkuoriaiskartoitus 2020. Alleco Oy raportti n:o 15/2020. Alleco Oy 1.9.2020.

Leinikki, J. 2020: Silakan kutualueiden kartoitus ja seuranta Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen alueella Porissa 2020. Alleco Oy raportti n:o 14/2020. Alleco Oy 8.9.2020.

Leinikki, J. 2020 Meriajokasniityn tarkastus Inkoon saaristossa 2020. Alleco Oy raportti n:o 13/2020. Alleco Oy 19.8.2020.

Saarman, P., Leinikki, J. 2020 Meriuposkuoriaisen esiintyminen Espoon Keilarannassa 2020. Alleco Oy raportti n:o 12/2020. Alleco Oy 19.8.2020.

Saarman, P., Leinikki, J. 2020 Sarvvikinrannan meriuposkuoriaiskartoitus 2020. Alleco Oy raportti n:o 11/2020. Alleco Oy 19.8.2020.

Leinikki, J. 2020. Vuollejokisimpukoiden kartoitus Kokemäenjoessa Porissa 2020. Alleco Oy raportti n:o 10/2020. Alleco Oy 10.8.2020.

Syväranta, J., & Saarman, P. 2020. Vuollejokisimpukoiden siirto Keravanjoella Matarinpuistossa 2020. Alleco Oy raportti n:o 8/2020. Alleco Oy 29.6.2020.

Syväranta, J., Leinikki, J. & Saarman, P. 2020. Suursimpukkaselvitys Mustionjoella liittyen Billnäsin asemakaavan muutokseen 2020. Alleco Oy raportti n:o 6/2020. Alleco Oy 5.6.2020.

Syväranta, J., Leinikki, J. & Saarman, P. 2020. Vuollejokisimpukoiden siirto Vantaanjoella liittyen Raide-Jokeri-hankkeeseen 2020. Alleco Oy raportti 4/2020. Alleco Oy 1.6.2020

Leppänen, JJ., Leinikki, J. and Väisänen, A. 2020: NiSO4 spill inflicts varying mortality between four freshwater mussel species (including protected Unio crassus Philipsson, 1788) in a western Finnish river. Environmental Pollution 256 (2020) 113402.

Syväranta, J. 2020. VELMU-inventoinnit Oulussa ja Liminganlahdella 2019. Alleco Oy raportti n:o 2/2020. Alleco Oy 31.1.2020

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2020. Jakopankin vedenalaisen luonnon inventointi liittyen SEAmBOTH-hankkeeseen 2019. Alleco Oy raportti n:o 1/2020. Alleco Oy 10.1.2020

Syväranta, J., Leinikki, J. & Saarman, P. 2019. Vuollejokisimpukoiden seuranta Tikkurilankoskella 2019. Alleco Oy raportti n:o 28/2019. Alleco Oy 31.12.2019

Syväranta, J., Leinikki, J. & Saarman, P. 2019. Vuollejokisimpukoiden seuranta Vantaanjoella liittyen Raide-Jokeri-hankkeeseen 2019. Alleco Oy raportti 27/2019. Alleco Oy 20.12.2019

Syväranta, J., Leinikki, J. & Saarman, P. 2019. Vuollejokisimpukoiden siirto Vantaanjoella liittyen Raide-Jokeri-hankkeeseen 2019. Alleco Oy raportti 26/2019. Alleco Oy 19.12.2019

Syväranta, J., Leinikki, J. ja Saarman, P. 2019. Litoraalin kasvillisuuden tila pääkaupunkiseudun merialueella 2019. Alleco Oy raportti. Alleco Oy 5.12.2019

Ruuskanen, A., Leinikki, J., Saarman, P. ja Syväranta, J. 2019: Lännenpuolen lohi Oy:n tuotannon laajentamisen vaikutukset vesiluontoon 2019. Alleco Oy raportti n:o 24/2019. Alleco Oy 15.11.2019.

Leinikki, J. 2019: Kaskisten edustan vedenalaisen kasvillisuuden seurantatutkimus 2019. Alleco Oy raportti n:o 23/2013. Alleco Oy 31.10.2019.

Oulasvirta, P. 2019. Jokihelmisimpukoiden runsauden arviointi Mustionjoen Åminneforsin osapopulaatiossa 2019. Alleco Oy raportti n:o 21/2019. Alleco Oy

Oulasvirta, P. 2019. Jokihelmisimpukkoiden esiintymisen kartoitus Lapissa 2019. Alleco Oy raportti n:o 20/2019. Alleco Oy

Syväranta, J. 2019. Etelä-Pohjanmaan vesikasvikartoitukset päävyöhykenemetelmällä 2019. Alleco Oy raportti n:o 19/2019. Alleco Oy 15.11.2019

Ruuskanen, A., Leinikki, J., Saarman, P. ja Syväranta, J. 2019: Vesiluonnon tila Nordic Trout Oy:n suunnittelemien kalantuotantolaitoksen ympäristössä 2019. Alleco Oy raportti n:o 18/2019. Alleco Oy 20.11.2019

Leinikki, J. 2019. Vuollejokisimpukoiden kartoitus ja siirto Porvoonjoen Syvänojan sillan alapuolella 2019. Alleco Oy raportti n:o 17/2019. Alleco Oy 11.10.2019.

Leinikki, J. 2019. Jätevesipäästön vaikutukset meriuposkuoriaiseen (Macroplea pubipennis) Masalanlahdella vuonna 2019. Aööecp Oy raportti n:o 16/2019. Alleco Oy 30.9.2019.

Syväranta, J. 2019. Lapin vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä 2019. Alleco Oy raportti n:o 14/2019. Alleco Oy 15.10.2019.

Syväranta, J. 2019. Pohjois-Pohjanmaan vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä 2019. Alleco Oy raportti n:o 14/2019. Alleco Oy 15.10.2019.

Leinikki, J. 2019. Vattenväxtutredning vid planerade sjökablars landfästen på Åland 2019 Alleco Ab rapport nr 13/2019 Alleco Ab 16.10.2019.

Leinikki, J. & Saarman, P. 2019. Vesikasvillisuuskartoitus Loviisanlahdella 2019. Alleco Oy raportti n:o 11/2019. Alleco Oy 12.8.2019.

Leinikki, J. 2019. Simpukkakartoitus Harjavallan patoaltaassa 2019. Alleco Oy raportti n:o 10/2019. Alleco Oy 18.7.2019.

Leinikki, J., Saarman, P. & Syväranta, J. 2019. Vuollejokisimpukoiden kartoitus Espoo-Turku nopean junayhteyden linjauksella 2019. Alleco Oy raportti n:o 9/2019. Alleco Oy 7.8.2019.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2019. Vuollejokisimpukoiden siirto Keravanjoen Kaunistossa 2019. Alleco Oy raportti n:o 8/2019. Alleco Oy 4.6.2019.

Leinikki, J. 2019. Suursimpukkaselvitys Haimoon koulun sillalla 2019. Alleco Oy raportti n:o 7/2019. Alleco Oy 26.4.2019

Leinikki, J., Deyanova, D. Lundberg, P., Saarinen, A. 2019. Marin inventering av Natura 2000 områden i Blekinge län 2018. Alleco AB rapport n:r 06/2019. Alleco AB 22.2.2019.

Syväranta, J. 2019. Luvian ulkomerialueen kalankasvatukseen liittyvä vesikasvillisuustarkkailu 2018. Alleco Oy raportti 4/2019. Alleco Oy 15.2.2019

Leinikki, J. 2019: Pyhäjoen Hanhikiven niemen pohjaeläintarkkailu vuonna 2018. Alleco Oy raportti n:o 3/2014. Alleco Oy 31.1.2019.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2018. Pyhäjoen Hanhikivenniemen vesikasvillisuustarkkailu 2018. Alleco Oy raportti n:o 2/2019. Alleco Oy 31.1.2019.

Oulasvirta, P. 2019: Jokihelmisimpukan nykytila ja lajin suojelemiseksi tarvittavat toimet Suomessa. Alleco Oy raportti n:o 1/2019. Alleco Oy 21.1.2019.

Leinikki, J. 2018. Selvitys meriluonnosta kolmella matalikolla Helsingin edustalla 2018 – Vesikasvillisuus ja vedenalaiset luontotyypit. Alleco Oy raportti n:o 22/2018. Alleco Oy 31.12.2018

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2018. Pyhäjoen Hanhikivenniemen vesikasvillisuustarkkailu 2018. Alleco Oy raportti n:o 21/2018. Alleco Oy 31.12.2018.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2018. Vuosaaren sataman syventämishankkeeseen liittyvä vesikasvillisuustarkkailu 2018. Alleco Oy raporttin:o 20/2018. Alleco Oy 21.12.2018.

Syväranta, J. 2018. Etelä-Pohjanmaan vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä 2018. Alleco Oy raportti n:o 19/2018. Alleco Oy 13.12.2018.

Syväranta, J. 2018. Rauman syväväylään liittyvä vesikasvillisuustarkkailu 2018. Alleco Oy raportti n:o 18/2018. Alleco Oy 12.12.2018.

Oulasvirta, P. 2018. Jokihelmisimpukkatutkikmukset Hämeenkyrön Turkimusojalla 2018. Alleco Oy raportti nro 17/2018. Alleco Oy 25.10.2018

Syväranta, J. & Saarman, P. 2018. Suursimpukkaselvitys Riihimäen putkisilloilla 2018. Alleco Oy raportti n:o 16/2018. Alleco Oy 19.11.2018

Syväranta, J. 2018. Lapin vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä. Alleco Oy raportti n:o 15/2018. Alleco Oy 15.10.2018

Leinikki, J. & Syväranta, J. 2018. Päävyöhykelinjamenetelmän mukaiset vesikasvikartoitukset 2018. Alleco Oy raportti n:o 13/2018. Alleco Oy 26.09.2018.

Oulasvirta, P. 2018. Raakkukartoitukset Pirkanmaalla osana Kadonneen helmen metsästys -hanketta 2018. Alleco Oy raportti 12/2018. 24.9.2018.

Syväranta, J. & Perander, N. 2018. Naturinventeringar under vatten i broutbytesprojekt 2018. Alleco Oy raportti n:o 11/2018. Alleco Oy 30.9.2018

Oulasvirta, P. 2018: Simpukoiden siirtoalueen tarkastus Porin tulvasuojeluhankkeeseen liittyen. Alleco Oy raportti n:o 10/2018.

Leinikki, J. 2018. Meriuposkuoriaisen esiintyminen Espoon Keilalahden alueella. Alleco Oy raportti n:o 9/2018. Alleco Oy 9.8.2018.

Leinikki, J. 2018. Suursimpukkaselvitys Myrskylänjoen sillan U-5240 kohdalla. Alleco Oy raportti n:o 8/2018. Alleco Oy 3.7.2018.

Syväranta, J. 2018. Suursimpukkaselvitys Kaartjoella 2018. Alleco Oy raportti 4/2018. Alleco Oy 2.7.2018

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2018. Vuollejokisimpukoiden siirto Mustijoella sillan U-81 kohdalla 2018. Alleco Oy raportti n:o 6/2018. Alleco Oy 30.6.2018.

Oulasvirta, J. 2018. Mattfolkin soilta-alueen raakkukartoitus Ähtävänjoella 2018. Alleco Oy raportti 5/2018.

Leinikki, J. 2018. Suursimpukkapopulaatioiden tila Kokemäenjoessa Harjavallan padon alapuolisella osuudella kesällä 2017. Alleco Oy raportti n:o 5/2018. Alleco Oy 14.6.2018.

Syväranta, J. & Leinikki, J., 2018. Suursimpukkaselvitys Lepsämänjoella 2018. Alleco Oy raportti n:o 4/2018. Alleco Oy 15.6.2018

Leinikki, J. 2018. Arvio suunniteltavan Raippaluodon ja Björkön saaren välisen pengertien vaikutuksista Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen vedenalaisiin luontoarvoihin. Alleco Oy raportti n:o 2/2018. Alleco Oy 13.3.2018.

Liikennevirasto 2018: Alusliikenteen aaltovaikutukset pohjaeliöstöön. Liikennevirasto, liikenne ja maankäyttö. Helsinki 2018. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2018. 42 sivua ja 2 liitettä. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-525-9.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2017. Suursimpukkaselvitys Vantaanjoella liittyen Raidejokeri-hankkeeseen. Alleco Oy raportti n:o 16/2017. Alleco Oy 29.12.2017.

Syväranta, J. 2017. Suursimpukkaselvitys Vanhankaupunginkosken itähaarassa 2017. Alleco Oy raportti n:o 15/2017. Alleco Oy 2.1.2018.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2017. Vesikasvillisuus- ja pohjaeläinselvitys liittyen Finnoon läjitysalueeseen 2017. Alleco Oy raportti n:o 14/2017. Alleco Oy 14.11.2017.

Syväranta, J., Oulasvirta, P. & Laaksonen, R. 2017. Jokihelmisimpukkaselvitys Kemijoella lokakuussa 2017. Alleco Oy raportti n:o 13b/2017. Alleco Oy 29.11.2017

Syväranta, J., Oulasvirta, P. & Laaksonen, R. 2017. Jokihelmisimpukkaselvitys Kemijoella lokakuussa 2017. Alleco Oy raportti n:o 13/2017. Alleco Oy 13.11.2017

Syväranta, J. 2017. Uudenmaan vesikasvikartoitukset päävyöhykemenetelmällä 2016. Alleco Oy raportti n:o 12/2017. Alleco Oy 30.10.2017.

Syväranta, J. 2017. Päävyöhykelinjamenetelmän mukaiset vesikasvikartoitukset 2017. Alleco Oy raportti n:o 11/2017. Alleco Oy 27.10.2017.

Syväranta, J. 2016. Uudenkaupungin väylän ja sataman ruoppaus- ja läjitystöihin liittyvä silakan kutupohjien seuranta 2015. Alleco Oy raportti n:o 1/2016. Alleco Oy 14.1.2016

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Eteläjoen suursimpukkaselvitys 2015. Alleco Oy raportti n:o 19/2015. Alleco Oy 22.12.2015.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Kallvikin matalikon vedenalaisen luonnon kartoitus 2015. 2. Alleco Oy raportti n:o 11/2015. Alleco Oy 30.11.2015.

Leinikki, J., Reiman, K., Syväranta, J., Väisänen, A. ja Westerlund, J. 2015. Simpukkapopulaatioiden toipumis- ja lisääntymiskyky, kuolleisuus ja ikärakenne vuonna 2015 Kokemäenjoessa Harjavallan nikkelipäästön jälkeen. Alleco Oy raportti n:o 17/2015. Alleco Oy 11.1.2016.

Oulasvirta, P., Syväranta, J. ja Leinikki, J. 2015: Raakkukartoitus Kainuussa 2015. Alleco Oy raportti n:o 16/2015. Alleco Oy 23.10.2015.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Vuollejokisimpukoiden siirto Haarajoella 2015 . Alleco Oy raportti n:o 15/2015. Alleco Oy 5.11.2015.

Syväranta, J. 2015. Rauman syväväylään liittyvä vesikasvillisuuden ennakkotarkkailu 2015 . Alleco Oy raportti n:o 14/2015. Alleco Oy 30.10.2015.

Oulasvirta, P., Syväranta, J. ja Leinikki, J. 2015: Raakkukartoitus Kuusamossa 2015. Alleco Oy raportti n:o 13/2015. Alleco Oy 23.10.2015.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015. Alleco Oy raportti n:o 12/2015. Alleco Oy 22.10.2015.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Päävyöhykelinjamenetelmän mukaiset vesikasvikartoitukset Poselyn, Kaielyn ja Keselyn alueilla 2015. Alleco Oy raportti n:o 11/2015. Alleco Oy 15.10.2015.

Leinikki, J., Perander, N. ja Westerlund, J. 2015. Vuollejokisimpukan esiintyminen Kokemäenjoen tulvasuojelun rakennuskohteissa 2015. Alleco Oy raportti n:o 10/2015. Alleco Oy 22.9.2015.

Oulasvirta, P., Syväranta, J. ja Leinikki, J. 2015: Jokihelmisimpukan esiintymisen tutkimus Vikajoen Köyrynkönkäällä. Alleco Oy raportti n:o 9/2015. Alleco Oy 11.9.2015.

Leinikki, J., 2015. Kallvikin matalikon vedenalaisen luonnon kartoitus 2015. 2. väliraportti. Alleco Oy raportti n:o 8/2015. Alleco Oy 26.8.2015

Leinikki, J. 2015. Lammaistenlahden pohjan maalajien ja korkeusmallin kartoitus. Alleco Oy raportti n:o 7/2015. Alleco Oy 17.7.2015

Leinikki, J., 2015. Kallvikin matalikon vedenalaisen luonnon kartoitus 2015. Alleco Oy raportti n:o 5/2015. Alleco Oy 8.7.2015

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Meriuposkuoriaisen esiintyminen Westendissä 2015. Alleco Oy raportti n:o 5/2015. Alleco Oy 25.6.2015.

Syväranta, J. & Oulasvirta, P. 2015. Suursimpukoiden kartoitus Hyvinkään Kaukasissa 2015. Alleco Oy raportti n:o 4/2015. Alleco Oy 5.6.2015.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Taulukarin kasvillisuus- ja sedimenttitutkimukset 2014. Alleco Oy raportti 3/2015. Alleco Oy 28.2.2015

Leinikki, J. 2015. Selvitys vuollejokisimpukan (Unio crassus) lajirauhoituksesta poikkeamiseen. Alleco Oy raportti n:o 2/2015. Alleco Oy 9.2.2015.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Pargas-Vikom merikaapelireitin vedenalaiset luontotyypit. Alleco Oy raportti n:o 1/2015. Alleco Oy 9.1.2015.

Leinikki, J. 2014. Simpukkainventointi ruoppausalueella Porissa 6.-8.12.2014. Alleco Oy raportti n:o 12/2014. Alleco Oy 17.12.2014

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2014. Litoraalin kasvillisuuden tila pääkaupunkiseudun merialueella 2014. Alleco Oy raportti n:o 11/2014. Alleco Oy 19.12.2014

Oulasvirta, P. & Syväranta, J. 2014. Kittilän Kuotkon alueen jokihelmisimpukkakartoitukset. Alleco Oy raportti n:o 10/2014. Alleco Oy 29.10.2014

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2014. Pyhäjoen Hanhikivenniemen vesikasvillisuustarkkailu ja ydinvoimalaitoksen käytönaikaisten vaikutusten arviointi. Alleco Oy raportti n:o 9/2014. Alleco Oy 5.12.2014.

Leinikki, J. 2014: Pyhäjoen Hanhikiven niemen pohjaeläintarkkailu vuonna 2014. Alleco Oy raportti n:o 8/2014. Alleco Oy 5.12.2014.

Oulasvirta, P. 2014. Raportti Hyrynsalmen Varispuron raakkukartoituksesta syyskuussa 2014. Alleco Oy raportti n:o 7/2014. Alleco Oy 23.9.2014

Leinikki, J. & Leppänen, J. 2014: Kokemäenjoen simpukkaselvitykset elokuussa 2014 – Loppuraportti. Alleco Oy raportti n:o 6/2014. Alleco Oy XX.9.2014

Syväranta, J. 2014: Vuollejokisimpukoiden kartoitus Tuusulan Ruotsinkylässä 2014. Alleco Oy raportti n:o 5/2014. Alleco Oy 22.8.2014.

Salo, E. & Huttunen, M. 2014: Espoo Suomenoja rakennushanke – Arkeologinen vedenalaisinventointi. Alleco Oy raportti n:o 6/2014. Alleco Oy 5.8.2014

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2014: Silakan kutuselvitykset Uudessakaupungissa 2013. Alleco Oy raportti n:o 3/2014. Alleco Oy 30.6.2014.

Syväranta, J. 2014: Vuollejokisimpukoiden siirtotyöt Nahkurissa 2014

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2014: Taulukarin läjitysalueeseen liittyvät silakan kutuselvitykset 2013. Alleco Oy raportti n:o 1/2014. Alleco Oy 10.3.2014.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2013. Riuttakasvillisuuden seuranta Uudenkaupungin Krooklopeilla 2013. Alleco Oy raportti n:o 13/2013. Alleco Oy 20.12.2013

Oulasvirta, P., Syväranta, J. ja Leinikki, J. 2013: Pirkanmaan jokihelmisimpukkatutkimukset 2013. Alleco Oy raportti n:o 12/2013.

Leppänen, J. Leinikki, J. 2013: Ferry wake risk in shallow dive operations. Journal of Underwater Technology 31:3 145-147.

Oulasvirta, P., Syväranta, J. ja Leinikki, J. 2013: Pirkanmaan jokihelmisimpukkatutkimukset 2013. Alleco Oy raportti n:o 12/2013. Alleco Oy 12.12.2013

Syväranta, J., Leinikki, J. ja Leppänen, J. 2013: Ajoksen merituulipuiston vesikasvillisuus- ja pohjaeläinselvitys 2013. Alleco Oy raportti n:o 11/2013. Alleco Oy 29.11.2013.

Hamro-Drotz, D., Petrocelli, T. & Newport, S. 2013: Climate change and peacebuilding in the Sahel. Peace Review: A Journal of Social Justice. 25:4. 546-551. DOI: 10-1080/10402659.2013.846185.

United Nations Environment Programme (Hamro-Drotz, D. yksi kirjoittajista). 2013: Haiti – Dominican Republic: Environmental challenges in the border zone. ISBN: 978-92-807-3340-2. UNEP.

Lammi, E. & Leinikki, J. 2013: Kruunuvuorenselän vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy ja Alleco Oy 27.9.2013.

Leinikki, J. & Leppänen, J. 2013: Vesikasvi- ja pohjaeläinselvitykset Inkoon saaristossa liittyen Baltic Connector kaasuputkihankkeeseen. Alleco Oy raportti n:o 10/2013. Alleco Oy 30.9.2013.

Salo, E. 2013:Porvoo-Tolkkinen väylähanke – arkeologinen inventointiraportti. Alleco Oy raportti n:o 9/2013. Alleco Oy 16.9.2013.

Salo, E. 2013:Kotkan Kuutsalon väylähanke inventointiraportti. Alleco Oy raportti n:o 8/2013. Alleco Oy 6.9.2013.

Leinikki, J. 2013: Kaskisten edustan vedenalaisen kasvillisuuden seurantatutkimus heinäkuussa 2013. Alleco Oy raportti n:o 7/2013. Alleco Oy 23.8.2013.

Oulasvirta, P., 2013: Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013. Alleco Oy raportti n:o 6/2013. Alleco Oy 19.8.2013.

Leppänen, J., Leinikki, J. & Syväranta, J. 2013: Pohjaeläinselvityksen täydennys vesistörakentamisen aikaista seurantaa varten Hanhikiven merialueella. Alleco Oy raportti n:o 5/2013. Alleco Oy 15.8.2013.

Syväranta, J. 2013: Vuollejokisimpukoiden siirtotyöt Vanjoella 2013. Alleco Oy raportti n:o 4/2013. Alleco Oy 28.6.2013.

Syväranta, J., Leinikki, J. & Leppänen, J. 2013: Taulukarin– Mustakuvun kasvillisuus- ja sedimenttitutkimukset 2012. Alleco Oy raportti n:o 3/2013. Alleco Oy 27.5.2013.

Salo, E. 2013: Kotka Kuutsalo väylähanke, Viistokaiku- ja monikeilausaineistojen arkeologinen tulkinta 2013. Alleco Oy raportti n:o 2/2013. Alleco Oy 15.4.2013.

Syväranta, J. & Vahteri, P. 2013. Turun sataman kalatalousvaikutusten tarkkailututkimukset 2012. Alleco Oy raportti n:o 1/2013. Alleco Oy 27.2.2013.

Leinikki, J. & Syväranta, J. 2012. Liivaammutustööde mõju mereelustikule Naissaare lähistel 2012. aastal. – Alleco aruanne nr 14/2012 Alleco Ltd, Helsinki, Soome 23.12.2012.

Salo, E. 2012. Porvoo-Tolkkinen väylähanke. Viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta. – Alleco raportti n:o 13/2012. Alleco Oy 5.12.2012

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2012. Meriuposkuoriaisen esiintyminen Otaniemessä 2012. Alleco Oy raportti n:o 12/2012. Alleco Oy 5.12.2012.

Caramanna, G., Kekäläinen, P., Leinikki, J. and Maroto-Valer, M. 2012: Scientific Diving techniques in restricted overhead environments. International Journal of the Society for Underwater Technology. Vol 31, No 1, pp. 13-19.

Oulasvirta, P., Syväranta, J. & Leinikki, J. 2012. Pirkanmaan jokihelmisimpukkakartoitus 2011-2012. Alleco Oy raportti n:o 11/2012. Alleco Oy 4.12.2012.

Hamro-Drotz, D. 2012: Food security as key element of livelihood security. Climate diplomacy in perspective. ISBN: 978-3-8305-3055-8

Leinikki, J. & Syväranta, J. 2012. Lisäselvityksiä Espoon edustan meriläjitysalueiden vesiympäristön ja pohjien nykytilan arviointiin – vesikasvillisuus ja pohjaeläimet. – Alleco raportti n:o 10/2012. Alleco Oy. 30.11.2012.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2012. Silakan kutualueiden kartoitus Koivusaaressa 2012. Alleco raportti n:o 9/2012. Alleco Oy 23.11.2012.

Leinikki, J. & Syväranta, J. 2012. Vesikasvillisuus Espoon ulkosaariston – Helsingin itäisen ulkosaariston alueella kesällä 2012. – Alleco raportti N:o 8/2012. Alleco Oy 20.11.2012.

Leinikki, J., Syväranta, J. & Ilus, E. 2012. Selvitys säteilymittauksiin soveltuvien kasvi- ja eläinlajien esiintymisestä Hanhikiven merialueella. Alleco raportti n:o 7/2012. Alleco Oy 15.10.2012.

Leinikki, J. & Syväranta, J. 2012. Pohjaeläinselvitys vesistörakentamisen aikaista seurantaa varten Hanhikiven merialueella. Alleco raportti n:o 6/2012. Alleco Oy 2.10.2012.

Leinikki, J., Leppänen, J. & Syväranta, J. 2012: Lisäselvityksiä Helsingin sataman meriläjitysalueiden ympäristövaikutusten arviointiin – Vesikasvillisuus ja pohjaeläimet. Alleco Oy raportti 5/2012. Alleco Oy 10.9.2012.

Syväranta, J. & Leinikki, J. 2012. Haarajoen suursimpukkaselvitys 2012. Alleco Oy raportti 4/2012. Alleco Oy 30.5.2012.

Oulasvirta, P 2012. Jokihelmisimpukkatutkimukset Mustionjoella 2011. Alleco Oy raportti 3/2012. Alleco Oy tammikuu 2012.

Syväräranta, J. ja Leinikki, J. 2012. Suurhiekan merituulipuiston vesilupaan liittyvät vedenalaisen luonnon tarkkailutyöt 2011. Alleco-raportti 2/2012. 17.2.2012. 19 s.

Leinikki, J. 2012: FinSeaMap-hanke. Loppuraportti. Alleco-raportti 1/2012. 31.1.2012. 24 s.

Oulasvirta, P. ja Syväranta, J. 2012. Jokihelmisimpukkatutkimukset Mustionjoella 2011. Alleco Oy Tammikuu 2012. 20 s.

Syväranta, J. and Leinikki, J. 2011. Liivaammutustööde mõju mereelustikule Naissaare lähisel 2011. aastal. Alleco raportti 14.12.2011 20 s. (In Estonian, English version available at Alleco Ltd.)

United Nations Environment Programme (Hamro-Drotz, D. yksi kirjoittajista). 2011: Livelihood security: climate change, migration and conflict in the Sahel. ISBN: 978-92-807-3198-9. UNEP.

Syväranta, J., Leinikki, J., Helminen S.-L., Oulasvirta, P., Vatanen, S. & Yrjölä, R. 2011. Koivusaaren rantojen vesiluonnon suunnitelma – ”Vellamon puutarhat”. Alleco Oy raportti 14.7.2011

Kotilainen, A.T., Kaskela, A.M., Bäck, S., Leinikki, J., 2011. Submarine De Geer moraines in the Kvarken Archipelago, the Baltic Sea. In: P.T. Harris, E.D. Baker (Eds.), Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of Seafloor Geomorphic Features and Benthic Habitats, Elsevier, Amsterdam, 289-298.

Wikström, S., Daynus, D. & Leinikki, J. 2010. A proposed biotope classification system for the Baltic Sea. AquaBiota Report 2010:06. ISBN: 978-91-85975-11-2, ISSN: 1654-7225

Ilmarinen, K., Leinikki, J. & Saari, S. 2010. Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintyminen Soukanlahdella. Alleco Oy raportti, heinäkuu. 11 s.

Ilmarinen, K., Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 2010. Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymisen kartoitus Sipoonlahdella. Alleco Oy raportti, heinäkuu. 11 s.

Leinikki, J. 2010. Siikajoen edustan vesikasvillisuusselvitys ja luontotyyppikartoitus loppukesällä 2010. Alleco Oy raportti, lokakuu. 12 s. + liitteet.

Oulasvirta, P. 2010. Pohjankurun väylän ruoppaushanke – vesikasvillisuus- ja pohjaeläinselvitykset läjitysalueella L1. Alleco Oy raportti, kesäkuu. 13 s. + liitteet.

Ilmarinen, K., Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2010. Koskenkylänjoen Mariebergin alueen suursimpukkaselvitys 2010. Alleco Oy raportti, elokuu. 14 s. + liite.

Oulasvirta, P. & Yrjölä, R. 2010. Vrouw Maria veden alla hanke – Natura-arvion tarveharkinta. Alleco Oy ja Yrjölä Oy raportti, tammikuu 2010. 26 s.

Leinikki, J. 2010. Vesikasvillisuuden seurantalinjat Haminan syväväylän varrella syyskuussa 2009. Alleco Oy raportti, tammikuu 2010. 8 s. + liitteet.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2010. Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella – Vuoden 2009 sukellustutkimukset sekä yhteenveto vuosien 2007–2009 tuloksista. Käsikirjoitus.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta P. 2010: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät silakan kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2009. – Alleco Oy raportti huhtikuu 2010. 11 s. Liite raportissa: Vatanen, S. & Haikonen, A. 2010: Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2009. Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2010.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2009. Taulukarin läjitysalueeseen liittyvät kutualueselvitykset 2009. Alleco Oy raportti. 12 s.

Kotilainen, A. (1), Alvi, K. (1), Hämäläinen, J. (1), Ilmarinen, K. (2), Kaskela, A. (1), Leinikki, J. (2) & Rantataro, J (1) 2009. Vedenalaisen meriluonnon inventoinnit (VALKO) Suomenlahdella 2009. Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Alleco Oy raportti, joulukuu 2009. 41 s. + liitteet.

Ilmarinen, K., Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 2009. EstLink 2 Fingrid Oyj merikaapelihanke – Vedenalaisen luonnon kartoitukset. Alleco Oy raportti, joulukuu 2009. 34 s. + liitteet.

Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2009. Röjsjön turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointi – suursimpukkaselvitys. Alleco Oy raportti, marraskuu 2009. 14. + liitteet.

Oulasvirta, P. 2009. Freshwater pearl mussel in Kamennaya River, NW Russia – Field expedition to Kostamuksha Nature Reserve in July 2009. Alleco Oy raportti, lokakuu 2009. 15 s.

Ilmarinen, K., Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 2009. Fennovoima Oy ydinvoimalaitoshanke. Vedenalaisen luonnon nykytilan kuvaus. Alleco Oy raportti. Lokakuu 2009. 39 s. + liitteet.

Vatanen, S., Ilmarinen, K, Haikonen, A., Oulasvirta, P & Tolonen, S. 2009. Suurhiekan merituulipuiston vesistö-, vesiluonto- ja kalatalousvaikutusarvio. Kala- ja vesimonisteita nro 7. Kala- ja vesitutkimus Oy ja Alleco Oy raportti. 98 s. + liitteet.

Ilmarinen, K., Laaksonen R. & Oulasvirta P. 2009. Vesivoimalan rakentamisen ja käytön vaikutukset suursimpukoihin Mustijoen Laukkoskella. Alleco Oy raportti. 13 s. + liitteet.

Ilmarinen, K., Laaksonen R. & Oulasvirta P. 2009. Mustijoen Labbforsenin suursimpukkaselvitys 2009. Alleco Oy raportti. 8 s.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2009. Kunnostusten vaikutukset vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella – Sukellustutkimukset 2008. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2009. 26 s. + liitteet.Pdf tästä linkistä.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta P. 2009: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät silakan kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2008. – Alleco Oy raportti huhtikuu 2009. 16 s. Liite raportissa: Vatanen, S. & Haikonen, A. 2009: Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2008. Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2009.

Oulasvirta, P. 2008. Jokihelmisimpukkakartoitus Nuortin ja Kemijoen vesistöissä Soklin kaivoshankkeeseen liittyen. Alleco raportti 2008. 16 s.

Kotilainen, A., Alanen, U., Didziulis, V., Ilmarinen, K., Kaskela, A. & Leinikki, J. 2008. VEDENALAISEN MERILUONNON INVENTOINNIT (VALKO) Suomenlahdella 2008 – Vuoden 2008 tutkimusten loppuraportti. Geologian tutkimuskeskus ja Alleco Oy raportti 40 s. + liitteet.

Ilmarinen, K., Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 2008. Seafloor mapping at Olkiluoto, Western coast of Finland. Alleco report. 16 p. + appendixes.Pdf tästä linkistä.

Haikonen, A., Ilmarinen, K., Joensuu, L., Leinikki, J., Oulasvirta, P. & Vatanen, S. 2008. Suurhiekan vesiluonto ja kalasto – Erillisraportti Suurhiekan merituulipuiston YVA-selostuksen tausta-aineistoksi. Alleco Oy ja Kala- ja vesitutkimus Oy raportti 35 s. + liitteet.

Ilmarinen, K. 2008. Storörenin vesialueen vesikavillisuuskartoitus ja pohjeläinselvitys. Alleco Oy raportti 10 s.

Laaksonen, R., Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2008. Gumbölenjoen suursimpukkaselvitys 2008. Alleco Oy raportti 7 s. + liitteet.

Ilmarinen, K., Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2008. Mustijoen suursimpukkaselvitys 2008. Alleco Oy raportti 8 s.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta P. 2008: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät silakan kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2007. – Alleco Oy raportti maaliskuu 2008. 14 s. Liite raportissa: Vatanen, S. & Haikonen, A. 2008: Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2007. Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2008.

Kotilainen, A. Alanen, U., Didziulis, V., Hämäläinen, J., Ilmarinen, K., Leinikki, J., Oulasvirta, P. 2008: Vedenalaisen meriluonnon inventoinnit (VALKO) Merenkurkussa 2007. Geologian tutkimuskeskus ja Alleco Oy. Vuoden 2007 tutkimusten loppuraportti 30.4.2008. 57 s. + liitteet.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2008: Vesikasvillisuus Espoon ulkosaariston – Helsingin itäisen ulkosaariston alueella kesällä 2007. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2008. 36 s. + liitteet.Pdf tästä linkistä.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2007: Taulukarin läjitysalueeseen liittyvät kutualueselvitykset 2007. Alleco Oy raportti 12 s.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta, P. 2007: Kunnostusten vaikutukset vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella – Sukellustutkimukset 2007. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 12/2007. ISBN 978-952-11-2900-1. 25 s. + liitteet.Pdf tästä linkistä.

Leinikki, J. 2007: Visuveden vaneritehtaan edustan viistokaikuluotaus lokakuussa 2007. Alleco raportti. 8 s.

Leinikki, J. 2007: Phytobenthic Investigations In Paldiski Harbour On September 6th, 2007. Alleco report. 5 p.

Ilmarinen, K. & Oulasvirta P. 2007: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät silakan kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2006. – Alleco Oy raportti maaliskuu 2007. 14 s. Liite raportissa: Vatanen, S. & Haikonen, A. 2007: Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2006. Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2007.

Laaksonen, R. & Oulasvirta, P. 2007. Rauman sataman laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointi – vesikasvillisuustutkimukset 2007. Alleco Oy raportti marraskuu 2007. 18 s. Liitteenä raportissa: Rauman sataman laajennusalueiden luontoselvitys. Enviro Oy. Joulukuu 2007.

Oulasvirta, P. 2007. Suursimpukkakartoitukset Mustijoen Patalammessa. Alleco Oy raportti. Joulukuu 2007.

Leinikki, J. 2007: Nauvon eteläosien vedenalaisen luonnon kartoitus elokuussa 2006. Alleco Oy raportti huhtikuu 2007. 28 s.

Leinikki, J. 2007: Vedenalaisen luonnon tarkkailu Hudörevetin ympäristössä heinäkuussa 2006. Alleco Oy raportti maaliskuu 2007. 15 s.

Henricson, C. & Oulasvirta, P. 2007. Pohjankurun väylähankkeen vaikutukset vesikasvillisuuteen. Alleco Oy raportti. Lokakuu 2007. 66 s.

Leinikki, J. 2007: Phytobenthic Investigations In Paldiski Harbour On September 6th, 2007. Alleco report. 5 p.

Leinikki, J. 2006: Vedenalainen kasvillisuustutkimus Fenno-Skan 2 tasasähköyhteyden vesistö- ja kalatalousvaikutusten selvityksessä. Alleco Oy raportti marraskuu 2006. 18 s.

Saari, S. 2006: Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintyminen Espoonlahden alueella. Luontoselvitys Espoon eteläosien yleiskaavatyötä varten. Espoon kapunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä. B 79: 2006.Pdf tästä linkistä.

Oulasvirta, P. (toim.) 2006: Pohjoisten virtojen raakut – Interreg-kartoitushanke Itä-Inarissa, Norjassa ja Venäjällä. Metsähallitus 2006. ISBN 952-446-486-1. 152 s.

Leinikki, J. 2006: Strategic Environmental Assessment and Environmental Effects Monitoring Plan for Waveroller Test Power Plant in Peniche, Portugal. Alleco Oy raportti kesäkuu 2006. 11 s. + liitteet.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2006: Taulukarin läjitysalueeseen liittyvät silakan kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2004 ja 2005. – Alleco Oy raportti toukokuu 2006. 12 s. Liite raportissa: Vatanen, S. (toim.) 2006: Taulukarin läjitysalueen vesistö- ja kalataloustarkkailu vuosina 2004 ja 2005. Kala- ja vesitutkimus Oy raportti toukokuu 2006. 49. + liitteet.

Leinikki, J. 2006: Vedenalaisen luonnon tarkkailu Hudörevetin ympäristössä heinäkuussa 2005. Alleco Oy raportti maaliskuu 2006. 16 s.

Kinnunen, V. & Oulasvirta P. 2006: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät silakan kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2005. – Alleco Oy raportti maaliskuu 2006. 14 s. Liite raportissa: Vatanen, S., Niinimäki, J. & Haikonen, A. 2006: Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2005. Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2006.

Leinikki, J. 2005: Haminan syväväylän oikaisutöiden ruoppausalueen vedenalaisen kasvillisuuden seurantatutkimus syyskuussa 2005. Alleco raportti joulukuu 2005. 15 s.

Oulasvirta, P. 2005: Raakkukartoitukset Karvianjoella. Alleco Oy raportti. Lokakuu 2005. 31 s.

Kinnunen, V., Himberg, M. ja Oulasvirta, P. 2005: Siian koekalastus suunniteltujen kiviainesten ottoalueiden ympäristössä Pernajan – Loviisan merialueella syksyllä 2005. Alleco Oy raportti. Joulukuu 2005. 11 s.

Kinnunen, V., Vatanen, S., Paasivirta, L. ja Oulasvirta P. 2005: Vesikasvillisuus ja pohjaeläinyhteisöt suunniteltujen kiviainesten ottoalueiden ympäristössä Pernajan – Loviisan merialueella 2005. Alleco Oy ja Kala- ja vesitutkimus Oy marraskuu 2005. 22 s.

Leinikki, J. 2005: Phytobenthic investigations in Paldiski harbour on September 2nd, 2005. Alleco väliraportti syyskuu 2005. 2 s.

Leinikki, J, Virtanen K. 2005: IDSA Specialist Diving Standards Archaeological Diver and Scientific Diver. International Diving Schools Association: accepted in 2005.

Leinikki, J. 2005: Valkjärven viistokaikuluotaus ja syvyyskartoitus kesäkuussa 2005.

Niinimäki, J., Vatanen, S., Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2005: Uudenkaupungin edustan merialueen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2004. Kala- ja vesitutkimus OY raportti. 35 s.

Leinikki, J. 2004: Demonstrational pilot project of a benthic habitat inventory off Engure, Latvia. 31 s.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2005: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2004. Alleco OY raportti. Maaliskuu 2005. 37 s.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2004: Rantavyöhykkeen suurkasvillisuus Olkiluodon ydinvoimalan edustalla kesällä 2004. Alleco OY raportti. Joulukuu 2004. 28 s.

Kinnunen, V., Leinikki, J. & Oulasvirta P. 2004: Vuosaaren satamahankkeeseen ja Mustakuvun läjitysalueeseen liittyvät kutualue- ja vesikasvillisuusselvitykset 2003. – Alleco Oy raportti. 34 s. Liite raportissa: Niinimäki, J., Paasivirta, L., Heitto, A. Oulasvirta, P & Vatanen, S. 2004: Vuosaaren satamahankkeen vesistö- ja kalatalousseuranta 2003. Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 1/2004

Oulasvirta, P., Veersalu, A. and Kashulin, N. 2004. ”Margaritifera margaritifera: Status, management and sustainable development in some of the mussel’s northernmost locations in the world”. Tacis cross-border co-operation micro project facility. Final Report. 89 p.

Olenin, S., Daunys, D. and Leinikki, J. 2004: Biodiversity study and mapping of marine habitats in the vicinity of the Būtingė Oil Terminal, Lithuanian coastal zone, Baltic Sea. Project report. Klaipeda University, CORPI, Lithuania, 62 s.

Leinikki, J., Backer, H., Oulasvirta, P., Leinikki, S. & Ruuskanen, A. 2004: Aaltojen alla – Itämeren vedenalaisen luonnon opas. – Likekustannus, Helsinki 144 s.

Oulasvirta, P., Leinikki, J. 2003: Veneilyn ympäristövaikutukset luonnonsatamissa. – Suomen ympäristö 605. ISBN 952-11-1334-0.Pdf tästä linkistä.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2003b: Silakan kutualueiden kartoitus Seurasaarenselällä ja Lauttasaaren itärannoilla vuonna 2003. – Alleco Ky raportti. Maaliskuu 2003. 16 s. Liite raportissa: Niinimäki, J., Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2003: Lauttasaarensalmen vesistötöiden kalataloustarkkailun raportti vuodelta 2002. Kala- ja vesitutkimus OY.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2003a: Ruoppausmassojen läjityksen vaikutukset silakan kutuun ja kutupohjien tilaan Helsingin itäisillä vesillä vuonna 2002. – Alleco Ky raportti. Maaliskuu 2003. 37 s.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2002: Kallahdenniemen ympäristön vesikasvillisuus. – Alleco Ky raportti. Joulukuu 2002. 28 s.

Kostamo, K. & Oulasvirta, P. 2002: Silakan kutualueiden ja vesikasvillisuuden kartoitus Koivusaaren ympäristössä 2002. – Alleco Ky raportti. Joulukuu 2002. 21 s.

Niinimäki, J. & Oulasvirta, P. 2002: Turun sataman ruoppausmassojen läjityksen kalatalousvaikutusten tarkkailu vuonna 2001. Alleco Ky raportti. 19.4.2002. 43 s. + liitteet.

Väinölä, R. & Oulasvirta, P. 2001. The first record of Maeotias marginata (Cnidaria, Hydrozoa) from the Baltic Sea: a Pontocasopian invader. Sarsia 86:401-404.

Oulasvirta, P., Leinikki, J. & Reitalu, T. 2001: Underwater biotopes in Väinameri and Kõpu area, western Estonia. The Finnish Environment 497. Ministry of the Environment – Environmental Protection Depatrment. ISSN 1238-7312. ISBN 952-11-0929-7. 76 p. (Click here for summary and here to see the biotope data.).

Niinimäki, J. ja Leinikki, J. 2001: Uudenkaupungin edustan Hepokarin väylän ja sataman ruoppausten kalataloudellinen tarkkailu. Raportti vuoden 2000 tarkkailusta. Kala- ja vesitutkimus Oy.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 2001. silakan kutualueselvitykset Helsingin itäisillä vesillä vuonna 2000. Maaliskuu 2001. 24 s.

Olenin, S., Leinikki, J. Daunys, D. and Urbis, A. 2001: Mapping of the underwater biotopes in the Lithuanian coastal waters for integrated coastal zone management -pilot study. Klaipeda University, Coastal Research and Planning Institute. (Summary)

Oulasvirta, P. 2001. Vedenalaisten biotooppien kartoitustyö Moonsundin alueella Länsi-Virossa vuonna 2000. Alleco raportti. helmikuu 2001. 11 s

Niinimäki, J. & Oulasvirta, P. 2001. Maa-aineksen ottosuunnitelma meren pohjasta Helsingin edustalta. Ympäristövaikutusten arviointi – Pohjaeläintutkimus 2000. Alleco Ky./Kala- ja vesitutkimus Oy./ Metsähallitus. 12 p. (In Finnish).

Niinimäki, J., Oulasvirta, P., Heitto, A. & Hindsberg, S. 2001. Maa-aineksen ottosuunnitelma meren pohjasta Helsingin edustalta. Ympäristövaikutusten arviointi – Kalastotutkimukset 2000. Alleco Ky./Kala- ja vesitutkimus Oy./ Metsähallitus. 18 p. (In Finnish).

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 2001. A hierarchical system for classification of Baltic marine biotopes – criteria and definitions. Alleco report in: www.alleco.fi.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 2001. A hierarchical system for classification of phytobenthic biotopes. Poster in Baltic Sea Science Congress 2001. Nov. 25-29, Stockholm, Sweden.

Oulasvirta, P., Dernjatin, M. & Kinnunen, V. 2000. Maa-aineksen ottosuunnitelma meren pohjasta Helsingin edustalta. Ympäristövaikutusten arviointi – Vesikasvillisuustutkimus 2000. Alleco Ky./Kala- ja vesitutkimus Oy./ Metsähallitus. 19 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 2000. Ohjelma Gråskärsbådanin luodokon ja sitä ympäröivän matalikon kartoitus- ja rauhoitussuunnitelmasta. Alleco/ Helsingin kaupungin ympäristötoimisto. 34 s.

Vahteri, P. & Oulasvirta, P. 2000: Naantalin sataman ruoppausmassojen läjitysten vaikutukset silakan kutuun Asikaistenlahdella v. 1999. Alleco raportti. 22 s

Vahteri, P. & Oulasvirta, P. 2000: Silakan kutu Saaristomerellä vuonna 1999. Alleco raportti. 10 s.

Leinikki, J., Dernjatin, M. ja Wirén, L. 2000: Raportti Taulukarin sedimenttitutkimuksista syksyllä 2000. Alleco Ky 28.11.2000, 6s.

Leinikki, S. 2000: Raportti Hernesaaren suunnittelun osallistamisesta. Alleco Ky 8 s. + liitteet.

Oulasvirta P. 2000: Otsolahden kasvillisuusselvitys. Alleco ky raportti Syyskuu 2000. 17 s. + liite

Niinimäki, J., Oulasvirta, P. ja Heitto, A. 2000: Espoon Otsolahden perustilaselvitys ja kunnostussuunnitelma. Osa I Perustilaselvitys. Espoon Ympäristökeskus, Monistesarja /2000. 11 s. + Liite

Niinimäki, J., Leinikki, J. 2000: Turun sataman ruoppausmassojen läjityksen kalatalousvaikutusten tarkkailu vuonna 1999. Kala- ja vesitutkimus Oy 31.3.2000. 29 s. + liitteet.

Siirilä, E., Leinikki, S., Leinikki, J. ja Oulasvirta, P. 2000: Coastal management cooperation in the western Indian Ocean. Strategy document, Suomen ulkoministeriö. 27 s. + lliitteet.

Leinikki, S. 1999: Raportti Lauttasaaren sillan ja Pajalahdentien välisen kevyen liikenteen käytävän osallistamisesta. Alleco Ky raportti. Joulukuu 1999. 8 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1999: Rauman Rihtniemen syväväylätöiden vaikutukset mahdollisten silakan kutupohjien kasvillisuuteen 1998. Alleco ky raportti. Maaliskuu 1999. 11 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1999: Silakan kutualueselvitykset Helsingin itäisillä vesillä vuonna 1998. Alleco ky raportti. Helmikuu 1999. 55 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1998: Särkänsalmen väylän parantamisen vaikutukset silakan kutuun ja vesikasvillisuuteen. Alleco ky. Joulukuu 1998. 19 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1998: Silakan kutualueselvitykset Helsingin itäisillä vesillä vuonna 1997. Alleco ky raportti. Helmikuu 1998. 23 s.

Leinikki, J. & Myllyvirta, T. 1998: Ruokijärven vesikasvillisuustutkimus 1998. Itä-Uudenmaan ja Porvoojoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Raportti 21 s.

Leinikki, J. & Myllyvirta, T. 1998: Mallusjärven niittosuunnitelma. Itä-Uudenmaan ja Porvoojoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 7s.

Leinikki, J. & Myllyvirta, T. 1998: Mallusjärven ruoppaussuunnitelma. Itä-Uudenmaan ja Porvoojoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 11s.

Leinikki, J., Myllyvirta, T. & Oulasvirta, P. 1997: Koekalastus Orimattilan Mallusjärvellä. Itä-Uudenmaan ja Porvoojoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 3 s + liitteet.

Leinikki, J., Flinkman, J., Oulasvirta, P., Puromies, P. & Ruuskanen, A. 1997: Tutkimussukelluskurssin opetusmateriaali. Jaksot 2-5. Länsi-Uudenmaan Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Nummela.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1997: Levävyöhykkeiden kunto Helsingin itäisillä vesillä joulukuussa 1996. Alleco ky raportti 1/97. 8 s.

Hyvärinen, P., Vehanen, T., Tigunov, S., Mäki-Petäys, A. ja Konttinen, E. 1996: Kalojen vaellus Inarijärvestä Paatsjokeen. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 11. 60 s.

Andersen, O., Grönqvist, G., Holte, T., Ingólfsson, A. & Oulasvirta, P. 1996: Marina Reservat i Norden – Del II – har djur och växter i havet någon framtid? Nordiska ministerrådet. TemaNord 1996:546. 85 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1996: Silakan kutu liittyen Vuosaaren satamahankkeeseen – kutualuekartoitus vertailualueella. Alleco ky raportti. Marraskuu 1996. 8 s.

Jurvelius, J., Leinikki, J., Mamylov, V. & Pushkin, S. 1996: Stock assessment of pelagic three-spined stickleback (Gastorosteus aculeatus); a simultaneous upward and downward echo-sounding study. Fisheries Research 27, 227-241.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1996: Rauman Rihtniemen syväväylätöiden vaikutukset mahdollisten silakan kutupohjien kasvillisuuteen 1995 – väliraportti. Alleco ky.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1995: Rauman Rihtniemen syväväylätöiden vaikutukset mahdollisten silakan kutupohjien kasvillisuuteen – esiselvitys. Alleco ky raportti. Maaliskuu 1995. 9 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki J. 1995: Silakan kutu suunnitellun Vuosaaren sataman sekä Eestiluodon merihiekan nostoalueen ja Mustakuvun läjitysalueen ympäristössä 1995. Alleco ky raportti. Joulukuu 1995. 29 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1995: Lappohjan rannan merenpohjan kartoitus. Alleco ky raportti. Joulukuu 1995. 22 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1995: Veneilyn ympäristövaikutukset luonnonsatamissa. Suomen ympäristökeskus. Käsikirjoitus. 61 s.

Leinikki, J. 1995: The diet of three-spined stickleback in the Gulf of Bothnia during its open water phase. Aqua Fennica 25,1.

Andersen, O., Grönqvist, G., Holte, T., Ingólfsson, A. & Oulasvirta, P. 1995: Marina Reservat i Norden – Del I – har djur och växter i havet någon framtid? Nordiska ministerrådet. TemaNord 1995:553. 147 s.

Leinikki, J. 1995: On the reproduction of northern pike, Esox lucius L., in the outer archipelago of Tvärminne, south coast of Finland (käsikirjoitus).

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1995: Perämeren kansallispuiston vedenalainen luonto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A:49. 86 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1995: Tammisaaren kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus – osa 2. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A:41. 84 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1994: Silakan kutualueet Porin edustalla 1994. Alleco ky raportti 3/1994. 9 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1994: Tulliniemen sataman laajennustyön kalataloudelliset vaikutukset. Alleco ky raportti 2/1994. 13 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1994: Levävyöhykkeiden kunto eräillä silakan kutupohjilla Eestiluodon ympäristössä. Alleco ky raportti 1/1994. 6 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1993: Sinisimpukan opastuskeskuksen näyttelysuunnitelma. Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue. 66 s.+ 6 liitettä.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1993: Suunnitelma Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon liitettävistä vesialueista ja niiden suojelusta. Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue (käsikirjoitus).

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1993: Levävyöhykkeiden kunto eräillä silakan kutupohjilla Eestiluodon ympäristössä. Alleco ky raportti 1993. 4 s + liite.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1993: Tammisaaren saariston kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus. – Osa I. Metsähallitus, etelärannikon puistoalue. 91 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1993: Merihiekan noston ja ruoppausmassojen läjityksen vaikutukset silakan kutuun Helsingin itäisillä vesillä. Alleco ky raportti. 10 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1993: Tulliniemen sataman laajennustyön kalataloudelliset vaikutukset. Alleco ky raportti 1993. 10 s.

Hyvärinen, P., Salojärvi, K. Pushkin, S. & Ahonen, M. 1992: Kalojen vaellus Oulujärvestä Oulujokeen. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 115. 89 s.

Oulasvirta, P. & Leinikki, J. 1992: Merihiekan noston kalataloudelliset vaikutukset Eestiluodon länsipuolella 1991. – Alleco ky raportti 1992.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1992: Tulliniemen sataman laajennustöiden kalataloudelliset vaikutukset – esiselvitys. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry 1992. 11 s.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1992: Lappohjan pienvenesataman vaikutukset silakan kutuun. Alleco ky, raportti 2/1992. 4 s.

Oulasvirta, P. 1992: Plan för att skydda undervattens natur vid Finlands kuster och för att förverkliga skyddet i Ekenäs nationalpark. Alleco kb rapport 2/91 svenskspråkig version. Metsähallitus 1992, su 4: 124/100. 40 s.

Oulasvirta, P. 1991: Suunnitelma vedenalaisen luonnon suojelusta Suomen rannikolla ja suojelun toteuttaminen Tammisaaren kansallispuiston vesialueilla. – Alleco ky, Raportti 2/91. 47 s. ISBN 952-9655-00-2.

Oulasvirta, P. ja Leinikki, J. 1991: Merihiekan noston kalataloudelliset vaikutukset Eestiluodon länsipuolella. Alleco ky, Raportti 1/91.

Oulasvirta, P. & Rissanen, J. 1990. Vuorikemian tehtaiden jätevesien vaikutuksista silakan alkionkehitykseen ja poikasten elinkykyyn. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutkimuksia 6. s. 75-108.

Oulasvirta, P. 1990: Effects of acid-iron effluent from a titanium dioxide factory on herring eggs in the Gulf of Bothnia. – Finnish Fish. Res. 11: 7-15.

Leinikki, J. & Oulasvirta, P. 1989. Merihiekan noston ja ruoppausmassojen läjityksen kalataloudelliset vaikutukset Eestiluodon ympäristössä. Alleco ky raportti 1989. 9 s.+liite.

Oulasvirta, P. & Lehtonen, H. 1988. Effects of sand extraction on herring spawning and fishing in the Gulf of Finland. Mar. Poll. Bull., Vol. 19/8: 383-386.

Oulasvirta, P., Rissanen, J. ja Lehtonen, H. 1987: Merihiekan noston vaikutukset kalatalouteen ja pohjaeläimistöön Pyhtään edustalla. – Merihiekkatyöryhmän mietintö, ympäristöministeriö, ympäristö- ja luonnonsuojeluosasto. sarja C, 23: 141-195.

Oulasvirta, P. 1987. Spawning of autumn-spawning Baltic herring (Clupea harengus L.) in the Bothnian Sea. Finnish Fish. Res. 7: 31-37.

Rissanen, J. & Oulasvirta, P. 1986: Oy Forcit Ab dynamiittitehtaan jätevesien vaikutuksista silakan mätimunien kehitykseen ja elinkykyyn. Vesihallituksen monistesarja No 402. 14 s.

Oulasvirta, P., Rissanen, J. & Parmanne, R. 1985. Spawning of Baltic herring (Clupea harengus L.) in the western part of the Gulf of Finland. Finnish Fish. Res. 5: 41-54.

Kalliola, I, Oulasvirta, P. & Rissanen J. 1983: Selvitys Koverharin rauta- ja terästehtaan vaikutuksista kalastoon ja erityisesti silakan (Clupea harengus var. membras) alkionkehitykseen. Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry. Tutkimusjulkaisu 24/1983. 13 s. + kuvat.