Vesiluontoselvitykset

Alleco Oy:n ydinosaamista on perustamisesta lähtien ollut sukeltamista vaativat vesikasvillisuusselvitykset ja kalatalousselvitykset, kuten silakan kututarkkailu. Lisäksi meillä on rautainen kokemus luontodirektiivin liitteen IV uhanalaisten simpukoiden kartoitustyöstä. Olemme myös maan johtava konsulttitoimisto sisävesien vesikasvillisuuden seurannassa päävyöhykementelmällä!
_D3S7403