Energia-alan asiantuntijapalvelut

  • Wave-roller aaltovoimalan koelaitoksen strateginen ympäristövaikutusten arviointi AW-Energylle 2006
  • Tasavirtamerikaapelin vaikutukset meriluontoon Pyhämaalla Fingridille 2006
  • Kaasuputken vaikutusten arvoiminen meriluontoon Nord Streamille 2008
  • Suurhiekan merituulipuiston suunnitteluun ja lupiin liittyvät  selvitykset vesikasvillisuudesta, pohjaeläimistöstä ja luontotyypeistä WPD Finlandille 2008-2009 ja 2011
  • Merikaapelin vaikutusten arvioiminen Porvoon saaristossa Fingridille 2009
  • Ydinvoimalan lupahakemukseen liittyvät selvitykset vesikasvillisuudesta Loviisassa, Pyhäjoella ja Kemissä Fennovoimalle 2009
  • Vesivoimalaitoksen vaikutukset vuollejokisimpukan elinolosuhteisiin Porvoon energialle 2009
  • Ydinvoimalan rakennusaikaisten vaikutusten ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät selvitykset Pyhäjoella Fennovoimalle 2011-2018
  • Ydinvoimalan käytönaikaisten vesiluontovaikutusten seuranta Olkiluodossa 2016
  • Yhteistyötä TrustWorks Global:n kanssa yritysten ja paikallisväestön välillä syntyvien konfliktien ehkäisemiseen liittyvissä projekteissa