Näytteenotto ja kuvaus

  • Drop-videokuvaus Kustavissa liittyen kalanviljelylaitoksen lupahakemukseen 2019
  • Drop-videokuvaus Blekingessä liittyen kolmen Natura2000-alueen luontoarvojen kartoitukseen 2018
  • VELMU drop-videokuvaus Perämerellä Pohjanmaan ELY-keskukselle 2012-2013
  • VELMU drop-videokuvaus Selkämerellä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 2012
  • Bioindikaattorilajien näytteenotto säteilyseurantaan Pyhäjoella Fennovoimalle 2012
  • Raskasmetallinäytteenotot pohjasedimentistä sukeltamalla mm. Kala- ja vesitutkimus Oy:lle 2004-2013
  • Itämerensimpukkanäytteenotto raskasmetallimäärityksiin Vesi- ja ympäristöhallitukselle 1989