Strategiset asiantuntijapalvelut

  • Nordic Climate Finance Opportunities – the NCF Case Study, Nordic Council of Ministers, 2014
  • NUTRI- Itämeren  ravinnekuormitusta vähentävien lippulaivahankkeiden tunnistaminen Ympäristöministeriölle 2013-2014
  • Vedenalaisen luontotyyppiluokituksen kehittäminen HELCOM:lle 2012-2013
  • Vesikasvitietokannan kehittämistyöryhmän asinatuntija Suomen ympäristökeskukselle 2011-2012
  • Usean vuoden työkokemus YK:n ympäristöjärjestössä (UNEP) luonnonvarojen hallintaan ja ilmastonmuutokseen liittyvissä projekteissa kehitysmaissa ja konflikti- ja kriisialueilla
  • Usean vuoden työkokemus Pohjoismaiden Investointipankissa (NIB) ympäristöön ja kansainvälisiin rahoitushankkeisiin liittyvissä projekteissa
  • Yhteistyötä TrustWorks Global:n kanssa yritysten ja paikallisväestön välillä syntyvien konfliktien ehkäisemiseen liittyvissä projekteissa
  • Strategian laatiminen Suomen ulkoministeriölle Itä-Afrikan rannikonhoidon edistämiseksi 2000