Vesi- ja ympäristölupahakemukset

  • Täydentävä pohjaeläinselvitys Pyhäjoen Hanhikivellä 2013
  • Suurhiekan merituulipuiston vesilupaan liittyvät vedenalaisen luonnon tarkkailutyöt 2011–12
  • Haarajoen suursimpukkaselvitys 2012
  • Meriuposkuoriaisen esiintyminen Otaniemessä 2012
  • Lisäselvityksiä Espoon edustan meriläjitysalueiden vesiympäristön ja pohjien nykytilan arviointiin – vesikasvillisuus ja pohjaeläimet 2012
  • Meriuposkuoriaisen esiintymisen kartoitus Sipoonlahdella 2010
  • Meriuposkuoriaisen esiintyminen Soukanlahdella 2010
  • Siikajoen edustan vesikasvillisuusselvitys ja luontotyyppikartoitus loppukesällä 2010
  • Haminan sataman väylän ruoppaushanke, vesikasvillisuusselvitykset 2009