Vesiympäristön kartoitukset

 • Vesikasvillisuuden kartoitus rakennuskohteessa Loviisanlahdella 2019
 • Järvien vesikasvillisuuden kartoitukset päävyöhykelinjamenetelmällä eri puolilla Suomea 2014-2019
 • Vedenalaisten luontoarvojen kartoitus kolmella Natura 2000 -alueella Blekingen rannikolla Ruotissa 2018
 • VELMU-kartoitusaineistojen kerääminen  Saaristomerellä ja Pohjanlahdella Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksille 2012-2013
 • Pohjaeläinnäytealojen kartoitus viistokaikuluotaamalla Pyhäjoella Fennovoimalle 2013
 • Vedenalaisluonnon kartoitukset ja menetelmien kehittäminen VALKO-hankkeessa 2004-2010
 • NANNUT-kartoitusaineistojen kerääminen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 2010
 • Merikaapelin rantautumisalueen viistokaikuluotaus Porvoossa Fingridille 2009
 • Ülemistejärven syvyyskartoitus Tallinnan vesilaitokselle 2003
 • Vedenalaisen luonnon kartoitukset ja koulutus Riianlahdella Latvian yliopistolle 2002
 • Vedenalaisen luonnon kartoitukset ja koulutus Liettuassa Klaipedan yliopistolle 2000-2002
 • Väinameren vedenalaisen luonnon kartoitus Viron ympäristöministeriölle 1999-2000
 • Perämeren kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus Metsähallitukselle 1993-1994
 • Tammisaaren saariston kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus Metsähallitukselle 1990-1991